ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2563

21 สิงหาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

13/08/63 เวลา 11.31 น. นายวีระ เหรียญเชย ประธานสภา เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นางสัจจา ฝุกฝัด นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!