ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงการหน้าหน้ามอง ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้จัดประกวดโครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปี 2563 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านและหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ไปแล้ว
นั้น เทศบาลจึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงการหน้าหน้ามอง ดังเอกสารด้านล่างนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง