ผลการประกวดโครงการหน้าบ้านหน้ามอง ปี2563

3 กันยายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้จัดประกวดโครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปี 2563 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาเป็นหลัก คือ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา" ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน ไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ชุมชนเขาโทน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนปากแซง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนอนามัย รางวัลชมเชย ชุมชนตลาด ชุมชนน้ำตก ชุมชนสถานีรถไฟ พร้อมทั้งยังมีการมอบประกาศให้บ้านตัวตัวอย่างทั้ง 6 ชุมชนอีกด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!