ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง