ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน แบบอัดท้าย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง