ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

31 สิงหาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ