ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง