ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

14 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ