ประกาศเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

29 ธันวาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ