ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผึ้งหวาน - หนองโสน รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.13-014 บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา กว้าง 4 เมตร ยาว 463 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย อ

8 มกราคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง