ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก

20 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ