ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18

ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223

เบอร์โทรศัพท์ 034-589651, 034-589946 และ แฟกซ์ 034-589778

สายด่วนนายก : 092-2644465, 081-7052683

E-mail : admin@namtoksaiyoknoi.go.thGPS 14.219751, 99.075756