• 5 กันยายน 2562 ขอเชิญประชาชน "รวมน้ำใจชาวน้ำตกไทรโยคน้อย จ. กาญจนบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
  • 22 สิงหาคม 2562 ขอความร่วมมือปิดประกาศคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
  • 21 สิงหาคม 2562 แจ้งเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223