• 8 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  • 26 ตุลาคม 2561 สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง
  • 22 ตุลาคม 2561 ประกาศรายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223