• 24 มิถุนายน 2562 หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสามารถสอบถามได้ตามเบอร์ดังต่อไปนี้
  • 4 มิถุนายน 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วยกันสอดส่องดูแลการทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่รับขยะนอกเขตที่มาทิ้งในเขตเทศบาล
  • 30 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223