• 9 เมษายน 2562 เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
  • 1 เมษายน 2562 ขอรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนได้สวมใส่เสื้อสีเหลือง ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค. 62
  • 21 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "เทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562"
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223