• 5 มกราคม 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์โครการท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  • 4 มกราคม 2561 แจ้งเบอร์โทรสำนักงานขัดข้องชั่วคราว
  • 4 มกราคม 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2561
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223