หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๖๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ตุลาคม 2564
อาหารเสริม (นม)8 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาโทนตอนล่าง(บ้านเจ๊ก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๑๓-๐๓๑ บ้านท่าเสา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก7 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดา (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2564

รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่

แบบคำร้องขอถังขยะ

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

แบบคำร้องทั่วไป