• 29 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก)
  • 22 พฤศจิกายน 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
  • 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพวาด
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223