• 26 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2562"
  • 16 พฤศจิกายน 2561 เชิญร่วมงาม "โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
  • 15 พฤศจิกายน 2561 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223