• 7 พฤษภาคม 2561 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
  • 1 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2561
  • 19 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 (รอบแรก)
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223