• 12 มีนาคม 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
  • 11 มีนาคม 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
  • 6 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223