• 20 กุมภาพันธ์ 2561 เชิญเข้าร่วมประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลท่าเสา
  • 14 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมทำความดี ครั้งที่ 3
  • 5 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223