• 5 กรกฎาคม 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ประจำปี 2561
  • 4 กรกฎาคม 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  • 4 กรกฎาคม 2561 ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตา
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223