• 15 มกราคม 2562 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล
  • 4 มกราคม 2562 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
  • 21 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223