กำหนดเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564

5 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย กำหนดเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม 2564 -เดือนกันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
➡️เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริง
2. ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) ตัวจริง
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
โดยผู้มีความประสงค์และมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นเอกสารหลักฐานขอลงทะเบียนได้ที่ ณ งานพัฒนาชุมชน ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ☎️034-565066 หรือสายด่วน </div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!