ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธัวาคม ๒๕๖๓

30 พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

อำเภอไทรโยค ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธัวาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในการนี้ เพื่อให้การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยจึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ , ๒๑,๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำตก ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน
▶️การแต่งกาย ข้าราชการ : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือชุดประจำหน่วย
ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!