ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

31 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 นายธานี สามสี ประธานสภาเทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!