งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุผู้พิการ ที่จะรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565

14 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เรื่อง งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุผู้พิการ ที่จะรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเทศบาลฯ จะตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตอยู่จากฐานข้อมูลทะเบียนท้องถิ่นแทน
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!